Nöroplastisite ve Sanal Gerçeklik ile Zengileştirilmiş Ortamlar

https://www.neuroverseclinic.com/wp-content/uploads/2023/09/cmill-2.png
BİLGİ

Nöroplastisite ve Sanal Gerçeklik ile Zengileştirilmiş Ortamlar

Beyin, kendi kendini düzenleyen ve çevresel şartlara uyum sağlayan bir organdır. Beynin değişen şartlara uyum sağlaması da nöroplastisite olarak isimlendirilir. Nöroplastisite ile içsel veya dışsal uyaranlara yanıt olarak sinir sisteminin yapısı, işlevi ve bağlantıları yeniden düzenlenir.

Nörolojik rehabilitasyonda ise amaçlanan nöroplastisitenin hızlı ve düzgün biçimde oluşmasıdır. Beyin ve sinir hücrelerinin iyileşmesi, felç geçirdikten hemen sonra başlar ve haftalarca sürer.  Ancak hasar sonrası beyindeki spontan fonksiyonel düzelme çoğunlukla sınırlı kalır ve normal fonksiyonun tam restorasyonu ile sonuçlanmaz.

Belirgin işlev kayıpları olan felç hastalarında yoğun rehabilitasyon programı ile hareket fonksiyonlardaki iyileşmelerin tamamı sadece motor iyileşme ile değil buna ek olarak sağlıklı kalan beyin kısmının motor öğrenmesiyle de olmaktadır.

Nöroplastisite ile hasar gören beyin hücrelerine komşu sistemler tarafından kaybedilen  fonksiyonların üstlenilmesi, beyinde normalde baskılanmış bölgelerin aktifleşmesi sayesinde yeni duruma adapte olabilen yeni davranışların ortaya çıkarılması sağlanır.

İyileşmeyi arttırmak için plastisiteyi geliştirmeye yönelik etkin rehabilitasyon yaklaşımları geliştirilmiştir.  Nöroanatomik değişiklikleri yönlendirecek en etkin yöntemin aktiviteye bağlı rehabilitasyon yaklaşımları olduğu gösterilmiştir. Genel olarak, sık tekrarlanan, duysal uyarım içeren, hareket veya göreve spesifik uygulamalar felç hastalarında nöroplastisite ve beynin yeniden düzenlenmesini uyarır.

NeuroverseClinic olarak sanal gerçeklik destekli video oyunları ile zenginleştirilmiş robotik rehabilitasyon yaklaşımını klasik nörolojik rehabilitasyon ile yoğun bir şekilde birleştirip beynin nöroplastisitesini geliştirdiğimizde, hastanın iyileşme şansını çok daha yükseltip daha hızlı hale getiriyoruz.

Sanal Gerçeklik ve Zenginleştirilmiş Ortamlar

Geleneksel rehabilitasyon uygulamaları fiziksel ve duygusal olarak yorucudur. Gelecek vaat eden yenilikçi robotik rehabilitasyonda da diğer tüm terapilerde olduğu gibi, motivasyon anahtardır. Başarılı olmak için, bir tedavi programında hastanın aktif katkısına, ciddi çabasına ve kararlılığına ihtiyacı vardır. Hastanın doğru türde hareketi üretmesi için destekleyici bir ortam yaratılmadır. Robot destekli tedavilerin hastaların ilgisini ve motivasyonunu korumada daha başarılı olduğunu gösterilmiştir.

Teknolojideki gelişmeler ile robotik rehabilitasyona sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve kişiselleştirilebilir oyunların eklenmesiyle yeni bir çağ açmıştır. Bu tür uygulamalar zenginleştirilmiş ortamlar yaratarak hastanın günlük hayatında karşılaşacağı engeller ve zorlukların sanal ortamda hastalara robot yardımlarıyla sunulmasını sağlayan sistemlerdir. Bu şekilde hastanın rehabilitasyon deneyiminin “oyunlaştırılması” yoğun ve tekrarlayan hareketler sunarken, hastaların motivasyonu sürdürebilir olmaktadır.

Nörolojik bir yaralanmaya yanıt olarak sinir sisteminin adaptasyon davranışı sinir sistemi, vücut ve çevre arasındaki sürekli bilgi alışverişi ile olur. Bu nedenle terapilerimizde her hastamızın sinir sisteminin nöroplastisini geliştiren “sanal gerçeklik ile zenginleştirilmiş ortamlar” tasarlıyoruz.

Zenginleştirilmiş ortamlar; hastanın günlük hayatında karşılaşacağı engeller ve zorlukların sanal ortamda hastalara robot yardımlarıyla sunularak hastanın motivasyonunun arttırıldığı sistemlerdir. NeroverseClinic hastaların ilk hastalık anından itibaren karşılaşabileceği ortamları simüle ederek hastalarına eşsiz bir rehabilitasyon ortamı sunmaktadır.

ARA