https://www.neuroverseclinic.com/wp-content/uploads/2023/12/omurilik3.png

Omurilik Yaralanması

Omurilik yaralanması, omurilik sinirlerinin işlevinde geçici veya kalıcı değişikliklere neden olan omurilikte hasardır. Semptomlar, omuriliğin yaralanma seviyesinin altındaki vücut kısımlarında kas fonksiyonu, duyu veya otonomik fonksiyon kaybını içerebilir. Omurilik yaralanması yaşayan insanlar için, hayatlarının her yönünde zihinsel, duygusal ve sosyal olarak etkilenmiş olabilirler. Omurilik yaralanmalı hastaların yaklaşık yarısında hem kollar hem de bacaklar etkilenirken, diğer yarısında ise sadece bacaklar etkilenmektedir.

Omurilik yaralanmasına eşlik edebilen diğer yaralanmalara bakıldığında ise omur kemiklerinin kırıkları, kafa travması ve akciğer yaralanmaları olarak söylenebilir. Bu nedenle hastanın önce klinik olarak durumunun stabil olması rehabilitasyon sürecini etkiler.

Erken tedavi
Multi-disipliner bakım
Robotik cihazlar ve sanal gerçeklik teknolojileri
Bireysel yoğun ve kapsamlı tedavi
Haftalık değerlendirme
24 saat doktor gözetimi

Omurilik Yaralanması Tedavi Programı

Multi-disipliner ekibimiz, en son teknolojileri ve yenilikçi tedavi yöntemlerini kullanarak her omurilik yaralanmalı hastaya özel terapi planı oluşturur.

Başarınızı ölçmek için yapılan düzenli değerlendirmeler, iyileşmeyi hızlandırmak için egzersiz planınızı optimize eden sürekli terapi ayarlamaları yapılır.

Omurilik yaralanmaları sonrası tedavi hedefleri belirlenerek hastalarımızın en yüksek düzeyde işlevsel bağımsızlığı sağlanır.

Bütünsel yaklaşımımız en iyi tıbbi tedaviyi ve yoğun günlük terapileri gerektirir. Günlük tedavi programınız mevcut durumunuz ve hedefleriniz dikkate alınarak geliştirilir. Günde en 4-6 terapi seansına kadar süren yoğun kişiselleştirilmiş rehabilitasyon alabilirsiniz. Her terapinin amacı, kaybedilen becerilerin yeniden kazanılmasıdır.

Omurilikte veya omurilik kanalının sinir sisteminde bir yaralanma sonrası bir çok sayıda belirti ve problem vardır:

•  Hareketlilik kaybı, el veya bacaklarda güçsüzlük
•  Nefes almada veya ciğerlerinizi temizlemede zorluk
•  Duyusal işlevlerde azalma veya kayıp
•  El veya ayaklarda his kaybı, karıncalanma veya uyuşukluk
•  Denge ve yürüme zorlukları
•  Cinsel işlev bozukluğu veya hassasiyet
•  Mesane ve/veya bağırsak kontrolünün kaybı
•  Kas kasılmaları
•  Bozulmuş veya azalmış refleksler

Terapi Programı (kişiye özel):

•  Robotik (Lokomat, C-mill, Armeo, Amadeo)
•  Yoğun fizyoterapi
•  İş-uğraşı terapisi
•  Konuşma, Dil ve Yutma Terapisi
•  Solunum Terapisi
•  Mesane fonksiyon sorunları (örn. idrar kaçırma)
•  Nöropsikoloji ve psikolojik destek
•  Gerektiğinde ek tedaviler (örn. Ozon tedavisi, kök hücre)

https://www.neuroverseclinic.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_4545.jpg
Omurilik Tedavisi Hakkında

Merak Edilenler

OMURİLİK YARALANMA TİPLERİ NELERDİR?

Omurilik yaralanmaları, komplet (tam) ve inkomplet (yarı) yaralanma olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Yine yaralanmanın ciddiyeti, felcin yoğunluğunu ve bunun yalnızca hareketliliği mi yoksa duyusal ve refleks mekanizmları mı etkileyeceğini belirleyecektir.

Komplet yaralanma kalıcı hasar olduğu anlamına gelir. Bu tür yaralanmalar genellikle bacakların işlevsiz kaldığı parapleji ve hem back hem de kolların işlevsiz kaldığı kuadripleji ile ilişkilidir.

İnkomplet yaralanma, omuriliğin bir kısmı kısmen hasar gördüğünde ortaya çıkar. Sinir sistemi ile vücudun geri kalanı arasındaki bozulmanın miktarı, yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır ve tam bir yaralanmadan daha yüksek bir iyileşme şansı vardır.

OMURİLİK YARALANMA FARKLI SEVİYELERİ NELERDİR?

Tetrapleji olarak da adlandırılan kuadripleji, servikal omurganın hasar görmesinden kaynaklanır ve genellikle kişinin bacaklarını ve kollarını tamamen felç eder. Bu aynı zamanda gövde felcini de içerebilir. Yaralanma sadece motor fonksiyonları değil aynı zamanda vücuttaki duyu ve refleks fonksiyonlarını da etkileyebilir.

Parapleji genellikle omurganın torasik veya lomber kısmının hasar görmesinden kaynaklanır. Bacaklar ve kalçalar da dahil olmak üzere vücudun alt kısmındaki felç ile ilişkilidir.

OMURİLİK YARALANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Semptomlar, omuriliğin yaralanma seviyesinin altındaki vücut kısımlarında kas fonksiyonu, duyu veya otonomik fonksiyon kaybını içerebilir:

 • Hareketlilik kaybı, el veya bacaklarda güçsüzlük
 • Nefes almada veya ciğerlerinizi temizlemede zorluk
 • Duyusal işlevlerde azalma veya kayıp
 • El veya ayaklarda his kaybı, karıncalanma veya uyuşukluk
 • Denge ve yürüme zorlukları
 • Cinsel işlev bozukluğu veya hassasiyet
 • Mesane ve/veya bağırsak kontrolünün kaybı
 • Kas kasılmaları
 • Bozulmuş veya azalmış refleksler
OMURİLİK YARALANMA REHABİLİTASYONUNDA NELER YAPILIYOR?

Omurilik yaralanması rehabilitasyonu, bu yaralanmanın neden olduğu problemleri en aza indirmek ve hastanın mümkün olan en yüksek düzeyde bağımsızlığını elde etmesini için tasarlanır. Hareket, denge, konuşma ve bilişsel işlevlerini geliştirmeye yönelik bir dizi tedavi ve eğitim programı hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Fizyoterapi, iş uğraşı terapisi, robotik rehabilitasyon, yutma ve konuşma terapisi, bilişsel tedaviler uygulanır.

YATARAK REHABİLİTASYON İLE AYAKTAN REHABİLİTASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hasta, yatılı fizik tedavi süresince Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi liderliğinde fizyoterapist, ergoterapist, rehabilitasyon hemşiresi, konuşma – yutma terapisti, solunum terapisti, psikolog, diyetisyen gibi multidisipliner bir ekip ile çalışır. Yatarak felç rehabilitasyonu, hastanın günde 24 saat bakım ve tedavi almasını gerektirir. Bu tür rehabilitasyon, genellikle felçten sonraki ilk birkaç hafta veya aylarda, hastanın en yoğun tedaviye ihtiyaç duyduğu dönemde yapılır.

Yatılı rehabilitasyon bilişsel ve egzersize dayalı programlar sunarak yatan hasta rehabilitasyonundan ayakta tedaviye geçiş arasındaki hasta iyileşmesi için en değerli zamanı kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Yatılı servisimize kabulden sonra, hastalarımızın ihtiyaçlarına göre tamamen kişiselleştirilmiş bir rehabilitasyon programı tüm gün sürecek şekilde (4-6 saatlik tedavi süresi) sunulacaktır. Rehabilitasyon süreci robotik rehabilitasyon cihazları ile yoğun egzersiz programı, bütünsel bir yaklaşım için konsültasyonlar ve periyodik hasta değerlendirme süreçlerini içermektedir.

Hastalarımızın beyin ve tüm organları ile ilgili tıbbi tedavisi ile eş zamanlı olarak kapsamlı yoğun (intensive) robotik rehabilitasyon klasik rehabilitasyona göre çok daha hızlı ve 2 kattan daha etkin bir iyileşme olanağı sunar.

 • Her gün 4-6 saat arası birebir rehabilitasyon
 • Tüm tıp branşları ile multi-disipliner hasta bakımı
 • 24 saat doktor gözetimi
 • Hastanın tüm ihtiyaçlarını kapsayan kişiselleştirilmiş robotik nörorehabilitasyon programı
OMURİLİK YARALANMASI REHABİLİTASYON PROGRAMINI SEÇERKEN NELERİ DİKKATE ALMALIYIM?

Rehabilitasyonun başarılı olması için 4 önemli faktör vardır:

 1. Multidisipliner branş desteği sağlayan hastane
 2. Uzman tecrübeli fizik tedavi doktorları ve rehabilitasyon ekibi
 3. En iyi teknolojik destek
  • Yürüme robotu
  • El robotu
  • Kol robotu
  • İleri yürüyüş ve denge robotu
  • Entegre Sensörler&Sanal gerçeklik
  • Vucüt ağırlık sistemleri
  • Dokunmatik Ekranlar
 1. Tüm iyileşme potansiyelinin ortaya çıkarılması
 • Maksimum iyileşmeyi uyaran ortalama 4-6 saat süren yoğun ve kapsamlı tedavi programı
ÖRNEK BİR YATARAK TEDAVİ PROGRAMI NEYE BENZİYOR?

08.00- Kahvaltı

09.00- Fizyoterapi

10.00- Robotik Yürüme Eğitimi (Lokomat Pro veya C-mill VR plus)

11.30- Elektroterapi

12.00- Öğle Yemeği

14.00- Solunum Terapisi

14.30- Robotik Parmak Eğitimi (Amedeo)

15.00- Robotik El-Kol Eğitimi (Armeo Spring)

16.00- Ergoterapi

17.00- Fizyoterapi, Konuşma Terapisi

18.00- Akşam Yemeği

https://www.neuroverseclinic.com/wp-content/uploads/2023/08/yatili-fizik-tedavi-oda.jpg
ARA