https://www.neuroverseclinic.com/wp-content/uploads/2023/10/Serebral-palsi.jpg

Serebral Palsi Tedavisi

Serebral palsi (SP), gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı olarak erken çocukluk döneminde veya doğumda ortaya çıkan bir grup hareket bozukluğudur.

Hastalarda görülen  semptomlar etkilenen beyin bölgesine göre değişmekltedir. SP, beynin hareketi, dengeyi ve duruşu kontrol eden bölümlerinin anormal gelişimi veya hasarından kaynaklanır ve çocuklarda en yaygın hareket bozukluğudur. SP’ de hareket bozuklukluklarına ek olarak çoğunlukla duyusal ve algısal problemler, kognitif bozukluklar, iletişim ve davranış problemleri, epilepsi, ve sekonder kas- iskelet problemleri eşlik eder.

Motor gelişim basamaklarında gecikme SP’nin ana bulgusudur. Motor gelişim basamaklarına bakıldığında hastanın yaşına göre baş tutma, oturma, emekleme, ayakta durma ve yürüme gibi evreler takip edilebilir.

Amacımız, hastanın motor gelişim basamağına uygun biçimde rehabilitasyon programını düzenleyerek bağımsızlık ve toplumla bütünleşme düzeyini en üst seviyeye çıkarmaktır. NeuroverseClinic olarak robotik rehabilitasyon ve sanal gerçeklik tedavilerini de kullanarak SP’li hastalarımızın tedaviye katılımlarını/motivasyonlarını arttırmayı hedefliyoruz.

Erken tedavi
Multi-disipliner bakım
Robotik cihazlar ve sanal gerçeklik teknolojileri
Bireysel yoğun ve kapsamlı tedavi
Haftalık değerlendirme
24 saat doktor gözetimi
ARA